วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

หนังสือดี มีคุณค่า ควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ "ประวัติกวีศรีปราชญ์"
หนังสือ"กวีศรีปราชญ์" เนื่องในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ ชาวขาว-น้ำเงิน ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 089-2881043


วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

กัลยาณีฯสาร 1 ฉบับ e-Book


กัลยาณีฯ สาร ฉบับที่ 1 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีให้อ่านแล้ว ชาวขาว-น้ำเงิน ร่วมชื่นชมความสำเร็จ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของลูกนางฟ้า เชิญดาวโหลดได้ที่นี่