วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

หนังสือดี มีคุณค่า ควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ "ประวัติกวีศรีปราชญ์"
หนังสือ"กวีศรีปราชญ์" เนื่องในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ ชาวขาว-น้ำเงิน ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 089-2881043