วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

คุณครูนิตยา ทวีกิจการ คุณครูคนเก่งและมีความสามารถด้านโครงงาน
ผู้สนใจโครงงานหลากหลายอาชีพค่ะ
เครื่องปอกเปลือกมันขี้หนูครับ
ประกอบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ
คุณครูกัลยาณี ท้าวนิล หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ฯผู้ส่งเสริม
และสนับสนุนโครงงาน

ไม่มีความคิดเห็น: