วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประชุมบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

การประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ณ ห้องบริหารวิชาการ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘คุณครู ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ปลีก มูณี แม่เฒ่าคุณครูอรัญญา สังเส้ง ณ ลานเทสังห์ทอง วัดบางใหญ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘


การประชุมคุณครูกลุ่มบริหารทั่วไป ณ ห้องบริหารทั่วไป วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘