วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๙๒ ๙๕ และ ๙๖ เยี่ยมโรงเรียน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว มอบรางวัลแก่ ด.ญ.ณริสสา ดำเนินผล นักเรียนชั้น ม.๑๐๓ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอายุไม่เกิน ๑๖ ปีหญิง ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯลฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ด.ช.จักรพรรดิ หนูแก้ว นักเรียน ม.๓๐๓ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ ๑ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี เนื่องในงาน "วลัยลักษณ์แฟร์ ' ๕๘" จัดโดย ม.วลัยลักษณ์ ผู้ฝึกซ้อม คุณครูแสนสุข สิงห์สุวรรณ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการรำมโนราห์ จากกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนวพร อักษรทอง และคุณครูกฤษณา วุฒิศักดิ์