วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คุณครูดวงพร แซ่แต้ และนายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ เด็กชายสิขรินทร์ หาญกล้า นักเรียน ม.๓๐๕ ณ วัดเพชรจริก วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่ ทั้ง ๗ ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘