วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ร่วมบำเพ็ญกุศลศพมารดาของ ผอ.ประดับ แก้วนาม ณ วัดถ้ำเขาปู่ จ.พัทลุุง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙


ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชญาวี มาลารัตน์ นักเรียนชั้น ม.๕๐๕ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนอาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัชพร ดาบเงิน นักเรียนชั้น ม.๖๐๘ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.- สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่น ๑๘ ปี หญิง คว้าตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยม และขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุธา หนูประสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม วันที่ ๑๕ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙