วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙


ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรม Academic Festival ๒๐๑๖ โรงเรียนในโครงการ Education Hub ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ศึกษาดูงานในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙


โครงการรณรงค์ "รู้ทันคลิปเชิงลบ" โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมโครงการทดลองประกอบธุรกิจ เนื่องในวัน Business Day ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ขอแสดงความยินดีกับทีม K.N.VOICE & DANCE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท การแข่งขันรายการ "โจ๊ะ Star Contest" จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ณ เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝึกซ้อมโดยคุณครูแสนสุข สิงห์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยร้านนายอินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙