วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมงานเปิดบ้านนางฟ้า ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.วิญญู ใจอารีย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน คนที่ ๑๒ ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ท่านได้ให้ข้อคิดการบริหารจัดการศึกษา ๓ ประการคือ เป็นผู้นำทางการศึกษา เพื่อสังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ