วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการค่ายภาษาไทย "คำคมแสนสนุก" ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐


การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสดระดับ ม.ปลาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกลอนสดระดับ ม.ต้น ณ งานเดือนสิบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560