วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดารินทร์ สุขเกื้อ นักเรียนชั้น ม.๒๐๓ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ ม.ต้น และนางสาวชมพูนุช ญาติพัฒน์ นักเรียนชั้น ม. ๖๐๘ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดโดย ธนาคารธนชาตฝ่ายบริหารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มาเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยใช้ Active Learning ณ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร มาส่งลูกๆ ขาว - น้ำเงิน และกล่าวอวยพรคุณครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระศิลปะ เดินทางไปแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีปล่อยคาราวาน "โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้องที่ประสบภัยน้ำท่วม" นำเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน บรรเทาความเดือดร้อน ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกเครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษาและถุงยังชีพ ตามโครงการ “โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ พื้นที่อำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา ส่งผลให้สถาบันการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้รับความเดือดร้อนอุปกรณ์การเรียนเสียหายเป็นจำนวนมาก โครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนและลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เบื้องต้นจะนำอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเขียนแบบเรียน และถุงยังชีพ เข้าช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอหัวไทร และอำเภอชะอวด จำนวน ๗๕๐ ชุด วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐