วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร และรองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว ร่วมรดน้ำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย คุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ ทายาทคหบดีอึ่งค่ายท่าย ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร และรองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว ร่วมงาน "รื่นเริงสงกรานต์ร่วมสืบสานบูชาครู" ของชมรมอดีตครูและศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อสร้างเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ สวนอาหารน้ำชุบ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐