วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ ๑ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ วันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐


งานรับน้องใหม่วัยเกษียณ ชมรมอดีตครู - ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ณ ห้องอาหารทรายแก้ว วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐การมอบนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศูนย์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

English, Science & Math Integrated Camp 2017 by English Channel ณ ประสานสุขรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐