วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เข้าร่วมการประชุมนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา โดย ผอ.สมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.๑๒ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: