วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

รอง ผอ.จตุรงค์ สุขแก้ว รอง ผอ.สพม.๑๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มาทัศนศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน ชาวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับเกียรติให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำกระบวนการทางสังคมมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ ณ ห้องกวีศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: