วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสัมมนาบุคลากร "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ GPAS" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ไม่มีความคิดเห็น: