วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ น้องสาวของนายสมพงศ์ จันทร์ทองสุข บุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: