วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร รองผู้อำนวยการสามารถ แต่งอักษร และคณะครูร่วมงาน "LUCKY STAR PROMNIGHT" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ English Program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ไม่มีความคิดเห็น: