วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร รองผู้อำนวยการสามารถ แต่งอักษร และคณะครูร่วมงาน "The Great Gatsby 2017" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โครงการ English Program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: