วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองฮาคุบะเพื่อรองรับห้องเรียนพิเศษ M.P( โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค) เพื่อจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและเตรียมเยาวชนเป็นพลเมืองโลก วันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ไม่มีความคิดเห็น: