วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

การสอบวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ณ สนามสอบ อาคาร SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: