วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ลำดับที่ ๑๑ - ๑๐๐ จำนวน ๓ คน ระดับ ม.ต้น ได้แก่ นางสาวณิชกานต์ ภคภิญโญภาพสกุล ม.๓๑๑ SMGP ลำดับที่ ๙๘ ผ่านเกณฑ์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ จากนักเรียนจำนวน ๑,๖๕๐ คน ระดับชั้น ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวกวินนา ศรีวัฒนเวช ม.๕๑๑ SMGP ลำดับที่ ๗๗ จากนักเรียนทั้งหมด ๒,๕๖๐ คน และรางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นางสาววรัญญา มูสิกะ ม.๕๑๑ SMGP ลำดับที่ ๔๕ จากนักเรียนทั้งหมด ๒,๕๖๐ คน
ไม่มีความคิดเห็น: