วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับทีมกรีฑาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช การแข่งขันกรีฑาจังหวัดนครศรีธรรมราช "นครเกมส์ ๖๐" ถ้วยรางวัลที่ได้รับ ๑.รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๑๔ ปี ชาย (มีนักกีฬา ๔ คน) ๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง ๓.ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย เด็กชายธนกร ดีกุล (๕ เหรียญทองและ ๑ เหรียญเงิน) ๔.ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง เด็กหญิงรุจิรา อร่ามเรือง ม.๒๐๓ (๔ เหรียญทอง) ผู้ฝึกซ้อม : คุณครูสมคิด ชูโชติ และคุณครูปลื้มจิตต์ ไชยกำจร
ไม่มีความคิดเห็น: