วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.๕ เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ในการดำเนินชีวิต โครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: