วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร เพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่ สพม.๑๒ สถานศึกษานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดใหญ่,ใหญ่พิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาวิชา IS และอื่นๆ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ไม่มีความคิดเห็น: