วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ "ตราไว้ในดวงจิต น้อมบูชิตศรัทธา กตัญญุตาพระคุณครู" ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: