วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและแหล่งเรียนรู้ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ โดยมีคู่มือเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และมอบเกียรติบัตร การร่วมกิจกรรมเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ส่งผลให้นักเรียนมาร่วมงานมากขึ้น ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ไม่มีความคิดเห็น: