วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนโครงการ SMGP ที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: