วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมร้อยใจปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ จากกรุงเทพฯ สู่แดนนางฟ้า หนึ่งในงาน ๑๐๐ ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยคุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธุ์ ประธานแถลงข่าว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้แทนบริษัทไทย เอฟเวอร์เรด บริษัท อีซูซู หาดใหญ่ ประยูรการพิมพ์ และศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ทุกรุ่น ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: