วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และลูกๆ นักเรียนที่แข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ไม่มีความคิดเห็น: