วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ของสหวิทยาเขตกัลยาณี ณ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตามนโยบาย สพฐ. และ สพม.๑๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: