วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การประชุมศิษย์เก่าทุกรุ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมขับเคลื่อนงาน ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ และงานร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: