วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะจากครู ค.ศ.๑ เป็น ครู ค.ศ.๒ จำนวน ๙ ท่าน จากคณะกรรมการฯ ของ สพม.๑๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: