วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดโครงการห้องเรียนรักษ์สะอาด เพื่อทำความสะอาดโต้ะ เก้าอี้ ภายในชั้นเรียน สร้างจิตสำนึกร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: