วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ คุณณัศศริณ สุทธิภูล ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓ ประสานงาน คุณสุพร ราโชกาญจน์ มอบเงินสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม. ๖ สู่คณะวิชา และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเชื่อมั่นของสังคม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: