วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้น ม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น: