วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Google App For Education ครูที่ปรึกษาระดับ ม.ปลาย โดยคุณครูอรุณ ไชยวรรณ์ เป็นวิทยากร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: