วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Google App For Education ครูที่ปรึกษาระดับ ม.ต้น โดยคุณครูอรุณ ไชยวรรณ์ เป็นวิทยากร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: