วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ คุณครูมนตรี คงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คุณครูฐายิกา บัวผัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม จ.พัทลุง และคุณครูอินทิรา วัชรศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น: